mandsnak.dk

Firmaer på nettet giver flere metoder til levering

Søgeord: hvordan skriver man a med 2 prikker over

Hvis du ønsker at skrive bogstavet a med to prikker over, skal du bruge en såkaldt umlaut. For at skrive et a med to prikker over, skal du først trykke på tasten Alt Gr og på samme tid trykke på tasten a. Dette vil resultere i, at der vises ä på skærmen.

Søgeord: hvordan skriver man adresse

For at skrive en adresse skal du begynde med navnet på modtageren. Derefter skal du skrive vejnavn og nummer, eventuelt med en bogstavbetegnelse, efterfulgt af postnummer og by. Det er også en god ide at angive landet, hvis forsendelsen skal udenlands.

Søgeord: hvordan skriver man adresse på et brev

For at skrive adressen på et brev skal du placere afsenderens adresse i øverste venstre hjørne. Derefter skal du placere modtagerens adresse i midten af brevet, lidt længere nede end afsenderens adresse. Brug f.eks. en venstrestillet tekstblok til at skrive adressen tydeligt og læsbar.

Søgeord: hvordan skriver man brøk til decimaltal

For at skrive en brøk som et decimaltal, skal du dividere tælleren med nævneren. Et eksempel er, hvis du har brøken 3/4, skal du dividere 3 med 4, hvilket giver 0,75. Det er vigtigt at huske, at nogle brøker ikke kan omdannes præcist til decimaltal, og i stedet vil have en uendelig decimal.

Søgeord: hvordan skriver man cv

Et CV, eller curriculum vitae, er en oversigt over dine erfaringer, uddannelse og kvalifikationer. Når du skriver et CV, skal du strukturere det med en overskrift, hvor du angiver dit navn og dine kontaktoplysninger. Derefter skal du opdele det i sektioner som uddannelse, erhvervserfaring, færdigheder og eventuelle interesser. Sørg for at tilpasse dit CV til den specifikke stilling, du søger.

Søgeord: hvordan skriver man dato korrekt

For at skrive en dato korrekt skal du bruge et logisk format og følge den gældende standard i dit land. I Danmark bruger vi normalt DD/MM/ÅÅÅÅ som datoformat, hvor DD repræsenterer dagen, MM repræsenterer måneden og ÅÅÅÅ repræsenterer året. Det kan dog variere afhængigt af kulturelle forskelle eller adfærdsmæssige praktikker.

Søgeord: hvordan skriver man en afgrænsning

For at skrive en afgrænsning skal du først undersøge, hvilket emne eller hvad der skal afgrænses. En afgrænsning kan være i form af en fysisk barriere, f.eks. et hegn eller et gitter. Det kan også være i form af et logisk skel, f.eks. en argumentationslinje, der definerer, hvad der er inden for eller uden for et bestemt område.

Søgeord: hvordan skriver man en analyse

For at skrive en analyse skal du først vælge et emne eller et objekt, som du vil analysere. Derefter skal du indsamle relevant information og data om emnet eller objektet. Derefter kan du bruge en metode eller tilgang til at undersøge detaljerne, sammenligne elementer og komme med konklusioner. Det er vigtigt at være objektiv og præcis i din analyse, og bruge fakta og beviser til at understøtte dine observationer.

Søgeord: hvordan skriver man en analyserende artikel

For at skrive en analyserende artikel skal du først vælge et emne eller et problem, som du vil undersøge og analysere. Derefter skal du lave en grundig research og indsamle relevant information og data. Herefter kan du organisere dine data og oplysninger i en logisk struktur og argumentere for dine analyser og konklusioner. Det er vigtigt at holde sig til saglige fakta og bruge korrekte referencer til at understøtte dine pointer.

Søgeord: hvordan skriver man en anbefaling

For at skrive en anbefaling skal du først vælge, hvad du vil anbefale. Det kan være en bog, en film, en restaurant eller noget helt fjerde. Derefter skal du beskrive og evaluere det, du anbefaler, ved at fremhæve de positive aspekter og forklare, hvorfor du synes, det er værd at anbefale. Det kan også være en god idé at nævne eventuelle ulemper eller forbehold.

Hvordan skriver man en anmeldelse

Når du skal skrive en anmeldelse, er det vigtigt at give en fair og objektiv vurdering af det, du anmelder. Start med en kort introduktion af emnet og skriv derefter om dine oplevelser og indtryk. Inkluder gerne både positive og negative aspekter i din anmeldelse og begrund dine holdninger med konkrete eksempler. Afslut med en konklusion og eventuelt en anbefaling til læserne.

Hvordan skriver man en ansøgning

Når du skal skrive en ansøgning, er det vigtigt at få fremhævet dine kompetencer og erfaringer, der er relevante for det job, du søger. Start med en kort præsentation af dig selv og dine motivationer. Fortæl om dine tidligere arbejds- eller uddannelseserfaringer, og hvordan de har styrket din kompetencer. Husk også at inkludere information om dine personlige egenskaber og hvorfor du er interesseret i netop dette job. Afslut med en høflig hilsen og din kontaktinformation.

Hvordan skriver man en ansøgning som ungarbejder

Når du skriver en ansøgning som ungarbejder, er det vigtigt at fremhæve din lyst og motivation til at arbejde, samt din fleksibilitet og pålidelighed. Fortæl om eventuelle fritidsaktiviteter, hvor du har udviklet ansvarlighed og samarbejdsevner. Forklar også hvordan du kan anvende dine kompetencer og erfaringer til at bidrage positivt til arbejdspladsen. Afslut med en venlig hilsen og dine kontaktinformationer.

Hvordan skriver man en ansøgning til et fritidsjob

Når du skriver en ansøgning til et fritidsjob, er det vigtigt at fremhæve dine interesser og erfaringer inden for det område, hvor du gerne vil arbejde. Forklar hvorfor du er interesseret i netop dette fritidsjob, og hvordan du kan bidrage med din viden og evner. Fortæl om tidligere erfaringer eller personlige projekter, der har styrket dine kompetencer indenfor området. Afslut med en høflig hilsen og dine kontaktinformationer.

Hvordan skriver man en ansøgning til job

Når du skriver en ansøgning til et job, er det vigtigt at skræddersy din ansøgning til den specifikke stilling og virksomhed. Start med en kort præsentation af dig selv og din motivation for at søge jobbet. Herefter skal du fokusere på dine relevante kompetencer og erfaringer, der passer til jobbet. Beskriv, hvordan dine tidligere arbejdsopgaver har styrket dine færdigheder og kvalifikationer. Afslut med en høflig hilsen og dine kontaktinformationer.

Hvordan skriver man en ansøgning til ungdomsjob

Når du skriver en ansøgning til et ungdomsjob, er det vigtigt at fremhæve dine unikke kvalifikationer og ambitioner som ung. Fortæl om dine succesfulde projekter, skolepræstationer eller eventuelle fritidsaktiviteter, der vidner om dit engagement og dine evner. Vis, hvordan du kan bidrage med energi, friskhed og nye ideer til arbejdspladsen. Afslut med en høflig hilsen og dine kontaktinformationer.

Hvordan skriver man en artikel

Når du skal skrive en artikel, er det vigtigt at finde et fængende emne, som vil interessere dine læsere. Start med en indledning, der fanger læsernes opmærksomhed og præsenterer emnet. Sørg for en klar og logisk struktur med tydelige afsnit, og præsenter dine undersøgelser eller viden om emnet. Inkluder relevante eksempler og citater, og husk at holde en objektiv og troværdig tone gennem hele artiklen. Afslut med en konklusion eller en opfordring til handling.

Hvordan skriver man en blog

Når du skriver en blog, kan du give din personlige vinkel på et emne, samtidig med at du engagerer og deler information med dine læsere. Start med at introducere emnet eller historien, og del dine personlige erfaringer eller tanker om emnet. Brug en let og uformel tone, der afspejler din personlige stil. Inkluder gerne billeder eller videoer for at understøtte dine punkter. Afslut med en afsluttende tanke eller invitation til læsernes kommentarer.

Hvordan skriver man en bog

At skrive en bog er en stor opgave, der kræver planlægning, kreativitet og disciplin. Start med at udvikle en idé eller et koncept for din historie og lav en grundig research, hvis det er nødvendigt. Lav en struktureret plan for din bog, inklusive kapitler og plotpunkter. Brug din fantasi og skriveevner til at bringe dine karakterer og historie til live. Vær tålmodig og rediger din tekst grundigt for at sikre, at den er klar til udgivelse.
Beskrivelse af søgeordene:

1. Hvordan skriver man en brøk til decimaltal:
Dette søgeord henviser til spørgsmålet om, hvordan man konverterer en brøk til et decimaltal. Beskrivelsen vil sandsynligvis indeholde forklaringer på metodernes brug og eksempler på, hvordan man udfører konverteringen.

2. Hvordan skriver man en debatterende artikel:
Dette søgeord henviser til at skrive en artikel, der indeholder en debat eller diskussion om et bestemt emne. Beskrivelsen vil sandsynligvis omfatte retningslinjer til struktur, argumentation og forskellige elementer, der er nødvendige for at skabe en effektiv debatterende artikel.

3. Hvordan skriver man en diskussion:
Dette søgeord henviser til at skrive en diskussion, der undersøger et emne ved at præsentere forskellige perspektiver og argumenter. Beskrivelsen vil forklare betydningen af en god struktur, kildekritik og analytisk tænkning for at opnå en vellykket diskussion.

4. Hvordan skriver man en disposition:
Dette søgeord henviser til at skrive en disposition, der fungerer som en plan eller oversigt over en opgave eller projekt. Beskrivelsen vil sandsynligvis omfatte retningslinjer til at opbygge en klar og sammenhængende disposition, der hjælper med at strukturere og organisere skriveprocessen.

5. Hvordan skriver man en erindring:
Dette søgeord henviser til at skrive en erindring, der beskriver og reflekterer over personlige oplevelser og minder. Beskrivelsen vil sandsynligvis indeholde råd til at vælge relevante begivenheder, bruge beskrivende sprog og formidle følelser og tanker på en troværdig måde.

6. Hvordan skriver man en essay:
Dette søgeord henviser til at skrive et essay, der er en kort, men grundig analyse eller fortolkning af et bestemt emne eller spørgsmål. Beskrivelsen vil sandsynligvis omfatte retningslinjer til at strukturere et essay, bruge troværdige kilder og udtrykke en klar og sammenhængende argumentation.

7. Hvordan skriver man en fortolkning:
Dette søgeord henviser til at skrive en fortolkning, der analyserer og giver mening til en tekst, et kunstværk eller et fænomen. Beskrivelsen vil sandsynligvis indeholde råd til at identificere centrale temaer eller symboler, udføre grundig research og præsentere en klar og veldokumenteret fortolkning.

8. Hvordan skriver man en fuldmagt:
Dette søgeord henviser til at skrive en fuldmagt, der er et juridisk dokument, der giver en person ret til at handle på vegne af en anden. Beskrivelsen vil sandsynligvis omfatte instruktioner til at formulere en gyldig og bindende fuldmagt, herunder de nødvendige informationer og formelle krav.

9. Hvordan skriver man en god analyse:
Dette søgeord henviser til at skrive en analytisk tekst, der undersøger og vurderer et bestemt emne eller fænomen. Beskrivelsen vil sandsynligvis indeholde råd til at vælge relevante aspekter, bruge grundig research og præsentere en sammenhængende og velstruktureret analyse.

10. Hvordan skriver man en god ansøgning:
Dette søgeord henviser til at skrive en ansøgning, der præsenterer en persons kvalifikationer og motivation for en bestemt stilling eller uddannelse. Beskrivelsen vil sandsynligvis omfatte retningslinjer til at skrive en overskuelig og velskrevet ansøgning, der fremhæver ens erfaringer og kompetencer på en overbevisende måde.

Hvordan skriver man en god diskussion?

En god diskussion er en tekst, der præsenterer forskellige argumenter og synspunkter om et emne. Den skal være velstruktureret og logisk opbygget. I en diskussion starter man typisk med at præsentere emnet og de forskellige holdninger til det. Herefter kommer man med sine egne argumenter og støtter dem op med eksempler, beviser og forskning. Det er vigtigt at være objektiv og ikke kun præsentere én side af sagen. Afslutningsvis kan man komme med en vurdering og evt. foreslå løsninger eller kompromisser. En god diskussion skal være informativ, sammenhængende og overbevisende.

Hvordan skriver man en god indledning?

En god indledning skal fange læserens interesse og præsentere emnet på en klar og præcis måde. Man kan starte med en indledende sætning eller anekdote, der får læseren til at fortsætte med at læse. Derefter skal man kort præsentere emnet og ræsonnere, hvorfor det er vigtigt eller relevant. Afslutningsvis kan man opstille en problemstilling eller hovedspørgsmål, som man vil besvare i resten af teksten. En god indledning skal være kortfattet, konkret og give læseren lyst til at læse videre.

Hvordan skriver man en god jobansøgning?

En god jobansøgning er en skriftlig præsentation af ens kvalifikationer og grundlaget for, hvorfor man er den rette til jobbet. Man skal starte med at adressere modtageren korrekt og kort introducere sig selv. Derefter skal man beskrive sine kompetencer og erfaringer, der er relevante for stillingen. Det er vigtigt at understrege, hvordan man kan bidrage til virksomheden og opfylde deres behov. Man kan også nævne tidligere resultater eller succeser for at styrke sin ansøgning. Afslutningsvis skal man takke for læsningen og invitere til en samtale. En god jobansøgning skal være velskrevet, målrettet og sælge en selv som den bedste kandidat.

Hvordan skriver man en god konklusion?

En god konklusion er en kort sammenfatning af hovedbudskabet i teksten. Man skal starte med en opsummering af de vigtigste pointer og argumenter, der er blevet nævnt. Derefter kan man komme med en personlig vurdering, hvis det er relevant. Det er vigtigt at være præcis og undgå at gentage alt for meget fra resten af teksten. Man kan også komme med anbefalinger eller foreslag til fremtidige handlinger, hvis det er relevant. En god konklusion skal være præcis, sammenhængende og efterlade læseren med en klar fornemmelse af, hvad teksten handler om.

Hvordan skriver man en god perspektivering?

En god perspektivering er en refleksion over emnet ud fra en bredere kontekst. Man skal starte med at analysere og diskutere emnet ud fra forskellige perspektiver eller relevante teorier. Man kan komme med eksempler eller cases, der understøtter ens perspektivering. Det er vigtigt at fremhæve relevante sammenhænge og konsekvenser, samt forklare hvorfor perspektiveringen er relevant og vigtig. En god perspektivering skal være dybdegående, nuanceret og give læseren nye indsigter eller refleksioner.

Hvordan skriver man en god problemformulering?

En god problemformulering er en klar og præcis beskrivelse af det problem eller spørgsmål, som teksten vil besvare. Man skal starte med at definere emnet og fokusere på det specifikke problem eller spørgsmål, man vil belyse. Det er vigtigt at være præcis og undgå at være for bred i sin problemformulering. Man kan bruge en kombination af nøgleord og en indsnævring af emnet for at få en konkret problemformulering. En god problemformulering skal være tydelig, relevant og give et klart fokus for resten af teksten.

Hvordan skriver man en god redegørelse?

En god redegørelse er en beskrivelse af et emne eller en situation. Man skal starte med en kort introduktion og give en kort præsentation af emnet og dets sammenhæng. Herefter skal man gå i dybden og beskrive de vigtigste faktorer, begreber eller processer, der er relevante for emnet. Det er vigtigt at være objektiv og beskrive tingene nøjagtigt og klart. Man kan bruge eksempler eller cases for at illustrere sin redegørelse. Afslutningsvis skal man opsummere og evt. pege på relevante perspektiver eller videre læsning. En god redegørelse skal være grundig, præcis og give læseren en klar forståelse af emnet.

Hvordan skriver man en god tale?

En god tale er en mundtlig præsentation af en idé, holdning eller budskab. Man skal starte med en indledning, der fanger publikums interesse og præsenterer emnet på en klar måde. Derefter skal man strukturere talen med en logisk rækkefølge af punkter og argumenter. Man kan bruge eksempler eller historier for at gøre talen mere levende og engagerende. Det er vigtigt at have en god stemmeføring og kropssprog, der understøtter budskabet. Afslutningsvis skal man komme med en opsummering af hovedbudskabet og evt. opfordre til handling. En god tale skal være velskrevet, overbevisende og engagerende.

Hvordan skriver man en indledning?

En indledning er starten på en tekst og skal fange læserens interesse. Man kan starte med en indledende sætning eller anekdote, der får læseren til at fortsætte med at læse. Derefter skal man kort præsentere emnet og ræsonnere, hvorfor det er vigtigt eller relevant. Afslutningsvis kan man opstille en problemstilling eller hovedspørgsmål, som man vil besvare i resten af teksten. En god indledning skal være kortfattet, konkret og give læseren lyst til at læse videre.

Hvordan skriver man en indledning til en analyse?

En indledning til en analyse skal præsentere det emne, teksten eller værket, der skal analyseres. Man skal starte med en kort introduktion af det emne og kontekst, teksten findes i. Derefter kan man komme ind på de vigtigste temaer, personer eller konflikter, der er relevante for analysen. Det er vigtigt at være præcis og undgå at spoilere for meget af handlingen eller indholdet. Man kan også opstille en problemstilling eller fokusere på det analytiske sigte med teksten. En god indledning til en analyse skal være informativ, indsigtsfuld og give læseren en forståelse for, hvad analysen vil handle om.
Søgeord: hvordan skriver man en indledning til srp
Beskrivelse: Når man skal skrive en indledning til sin SRP (Større Skriftlig Opgave), er det vigtigt at få læserens opmærksomhed og præsentere emnet på en klar og interessant måde. En god indledning skal give en kort introduktion til emnet og formulere problemformuleringen, som er det overordnede spørgsmål opgaven skal besvare. Man kan eventuelt starte med en præsentation af emnet i en bredere problemstilling og derefter indsnævre fokus til selve opgaven. Det er også vigtigt at skabe en rød tråd mellem indledningen, opgavens afsnit og den overordnede problemformulering.

Søgeord: hvordan skriver man en jobansøgning
Beskrivelse: Når man skriver en jobansøgning, er det vigtigt at præsentere sig selv på en overbevisende måde og vise, hvorfor man er den rette kandidat til jobbet. En god jobansøgning skal starte med en personlig og fængende indledning, hvor man præsenterer sig selv og angiver, hvilket job man søger. Derefter bør man beskrive sin motivation for at søge jobbet og forklare, hvorfor man er kvalificeret til stillingen. Det er også en god idé at nævne relevant erfaring, uddannelse og personlige kompetencer, der matcher jobannoncens krav. Afslutningsvis bør man takke for muligheden og vise interesse for at blive indkaldt til samtale.

Søgeord: hvordan skriver man en klage
Beskrivelse: Når man skal skrive en klage, er det vigtigt at være præcis og objektiv i sin beskrivelse af problemet. En klage bør starte med en høflig og klar indledning, hvor man angiver, hvem man klager til og hvad man klager over. Derefter bør man beskrive problemet så konkret som muligt og eventuelt vedhæfte dokumentation eller beviser. Det er også vigtigt at angive ens forventninger til klagen, f.eks. ønske om erstatning, refusion eller en løsning af problemet. Afslutningsvis bør man takke for opmærksomheden og tilbyde at stille yderligere oplysninger til rådighed, hvis det er nødvendigt.

Søgeord: hvordan skriver man en klage over nabo
Beskrivelse: Hvis man ønsker at klage over sin nabo, er det vigtigt at være høflig og respektfuld i klagen, selvom man er frustreret eller utilfreds. En klage over en nabo skal starte med en høflig indledning, hvor man angiver, hvem man klager til og hvad man konkret oplever som generende eller problematisk ved naboen. Det er vigtigt at være så konkret som muligt og eventuelt nævne tidspunkter eller specifikke episoder. Det kan også være en god idé at foreslå mulige løsninger på problemet eller at bede om kommunens hjælp til at håndtere konflikten. Afslutningsvis bør man takke for opmærksomheden og tilbyde at stille yderligere oplysninger til rådighed, hvis det er nødvendigt.

Søgeord: hvordan skriver man en klage til kommunen
Beskrivelse: Hvis man ønsker at klage til kommunen, er det vigtigt at være præcis og objektiv i sin beskrivelse af problemet. En klage til kommunen skal starte med en høflig indledning, hvor man angiver, hvilken afdeling eller person man klager til og hvad man konkret klager over. Det er vigtigt at beskrive problemet så konkret som muligt, inklusive tidspunkter eller specifikke episoder, og eventuelt vedhæfte dokumentation eller beviser. Det er også vigtigt at angive ens forventninger til klagen, f.eks. ønske om at få problemet løst eller få kommunens holdning til sagen. Afslutningsvis bør man takke for opmærksomheden og tilbyde at stille yderligere oplysninger til rådighed, hvis det er nødvendigt.

Søgeord: hvordan skriver man en klumme
Beskrivelse: En klumme er en personlig og ofte meningsfuld kommentar til aktuelle emner eller begivenheder. En klumme skal starte med en fængende indledning, der fanger læserens interesse og opmærksomhed. Derefter bør man formulere sit synspunkt eller holdning til emnet og underbygge det med argumenter, eksempler eller personlige erfaringer. Det kan også være relevant at indvie læseren i konteksten eller baggrunden for emnet, så man skaber en forståelse for ens synspunkt. Afslutningsvis bør man runde klummen af med en kort konklusion eller en provokerende afslutning, der får læseren til at reflektere eller engagere sig i emnet.

Søgeord: hvordan skriver man en kommentar
Beskrivelse: Når man skal skrive en kommentar, er det vigtigt at reagere på en tekst eller begivenhed, og at man har en klar holdning eller mening om det. En kommentar bør starte med en kort indledning, hvor man angiver, hvad man ønsker at kommentere og kort opridser det relevante emne eller begivenhed. Derefter skal man formulere sin holdning eller mening og eventuelt underbygge den med argumenter eller eksempler. Det kan også være relevant at kommentere på andres holdninger eller præsentere en alternativ løsning eller synsvinkel. Afslutningsvis bør man runde kommentaren af på en fængende måde, f.eks. ved at give læseren noget at tænke over eller invitere til en fortsat debat.

Søgeord: hvordan skriver man en konklusion
Beskrivelse: Når man skal skrive en konklusion, er det vigtigt at opsummere og afrunde ens tekst eller argumentation på en klar og præcis måde. En konklusion bør starte med en kort opridsning af hovedpointerne eller argumenterne, der er blevet præsenteret i teksten. Derefter skal man sammenfatte eller konkludere på disse pointer eller argumenter og eventuelt også vurdere eller perspektivere dem. Det er vigtigt at være præcis og undgå at introducere nye informationer eller argumenter i konklusionen. Afslutningsvis kan man lave en kort opsummering af ens samlede synspunkt eller budskab.

Søgeord: hvordan skriver man en kortprosatekst
Beskrivelse: Når man skal skrive en kortprosatekst, er det vigtigt at planlægge sin historie og holde fokus på en sammenhængende og interessant fortælling. En kortprosatekst bør starte med en fængende indledning, der præsenterer hovedpersonen eller konflikten i historien på en spændende måde. Derefter skal man udvikle historien med handling og dialog, og sikre sig at fortællingen har en tydelig begyndelse, midte og slutning. Det kan også være relevant at beskrive karakterernes tanker og følelser for at skabe dybde i historien. Afslutningsvis bør man runde historien af på en tilfredsstillende måde, f.eks. ved at afslutte konflikten eller give læseren noget at tænke over.

Søgeord: hvordan skriver man en kronik
Beskrivelse: En kronik er en artikellignende tekst, hvor man har mulighed for at give sin holdning eller mening om et aktuelt emne med samfundsmæssig relevans. En kronik bør starte med en fængende indledning, der præsenterer emnet og læseren for kronikkens hovedbudskab eller synspunkt. Derefter skal man formulere sin holdning eller mening og underbygge den med argumenter, eksempler eller undersøgelser. Det kan være relevant at inddrage relevante citater eller statistikker for at styrke ens argumentation. Afslutningsvis bør man runde kronikken af på en fængende måde, f.eks. ved at appellere til læserens engagement eller opfordre til en handling.

Andre populære artikler: E-butikker tilbyder flere leveringsmulighederHvor bevæger online indkøb sig hen?Fremtidens eksport bør ske gennem internettetStørstedelen af internet varehuse stiller garanti om 1 dags fragtVæksten bør ske gennem internettetOnline forretninger yder en hel del forskellige metoder til leveringVæksten sker via online salgDen mest prisbevidste type af levering kan ikke benægtes at være at hente produkterne selvEn del internet shops udlover levering på næstkommende hverdagFremtidens vækst skal ske via internettetEksporten sker gennem internettetVækst i fremtiden bør ske via internettetDen mest letkøbte leveringsmetode vil dog altid være selv at hente pakkenStadig flere handler via online outletsMange bestiller via e-butikkerIndtil flere e-firmaer tilbyder portofri fragtEndda den mest betalelige metode til leveringOnline virksomheder foreslår en hel del forskellige former for leveringNogle enkelte internet foretagender frembyder levering uden omkostningerHvad skal der ske med online shopping?