mandsnak.dk

De ældre bestiller hos internet handler

Søgeord: Hvornår er man sikker på ikke at tabe barnet?

Beskrivelse: Man kan betragtes som sikker på ikke at tabe barnet, når der er truffet alle nødvendige og sikkerhedsforanstaltninger for at sikre barnets velvære. Dette inkluderer at give barnet et trygt og stabilt miljø, opfylde dets basale behov som ernæring, pleje og kærlighed, samt at være opmærksom på barnets sikkerhed såsom at undgå farlige situationer og beskytte det mod skade. Det er vigtigt at være ansvarlig og lytte til barnets signaler og behov for at sikre, at det er i gode hænder og ikke udsat for fare eller skade.

Søgeord: Hvornår er man skattepligtig i Danmark?

Beskrivelse: Man bliver skattepligtig i Danmark, når man opfylder visse betingelser i henhold til dansk skattelovgivning. Generelt er man skattepligtig, hvis man er bosiddende i Danmark eller har en betydelig tilknytning til landet, f.eks. hvis man har sin primære bolig, familie eller erhvervsmæssige aktiviteter i Danmark. Man bliver normalt beskattet af sin indkomst, uanset om den kommer fra løn, selvstændig virksomhed, kapitalgevinster eller andre kilder. Det er vigtigt at være opmærksom på skattereglerne og søge rådgivning fra skatteeksperter eller skattemyndighederne for at sikre korrekt skattepligtig status og opfyldelse af sine skatteforpligtelser.

Søgeord: Hvornår er man skytte?

Beskrivelse: Man kan betragtes som en skytte, når man er aktivt involveret i skydesport eller skydning som en hobby eller konkurrencemæssig aktivitet. En skytte er en person, der har trænet og perfektioneret sine skydefærdigheder og evner ved at bruge forskellige våben og skydeteorier. Det kan omfatte sportsgrene som pistolskydning, riffelskydning, bue- og pilskydning eller andre former for skydesport. At være en skytte kræver fokus, koncentration, præcision og disciplin for at opnå gode resultater og eventuelt deltage i skydekonkurrencer på forskellige niveauer.

Søgeord: Hvornår er man smittefri?

Beskrivelse: Man kan betragtes som smittefri, når man ikke længere har en infektiøs sygdom og ikke kan sprede smitte til andre. Det betyder, at man ikke længere har den sygdomsfremkaldende mikroorganisme i sin krop i et niveau, der er skadeligt eller smitsomt for andre mennesker. Det kan variere afhængigt af den specifikke sygdom eller infektion, men generelt skal man være symptomfri og have gennemgået en passende behandling eller helingsproces, der reducerer eller fjerner muligheden for smitteoverførsel. Det er vigtigt at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger for at sikre, at man er smittefri og ikke fortsat udgør en risiko for at sprede sygdom.

Søgeord: Hvornår er man smittefri efter corona?

Beskrivelse: Man anses for at være smittefri efter COVID-19, når man ikke længere er inficeret med det nye coronavirus (SARS-CoV-2) og ikke kan sprede viruset til andre mennesker. Ifølge sundhedsmyndighederne kan det tage forskellig tid for forskellige enkeltpersoner at blive smittefri, da det afhænger af individuelle faktorer som sundhedstilstand, immunrespons og sværhedsgraden af infektionen. Generelt anbefales det dog at overholde isolations- og karantænereglerne, der fastsættes af sundhedsmyndighederne eller lægerne, og opfylde de kriterier, der er fastlagt for at blive erklæret smittefri. Det kan omfatte tidsspecifikke retningslinjer for symptomer, antal dage efter negativ test eller andre faktorer, der skal overvejes.

Søgeord: Hvornår er man spædbarn?

Beskrivelse: Man kategoriseres som et spædbarn i perioden lige efter fødslen og op til omkring det første leveår. Dette er en fase, hvor babyen går fra at være en nyfødt til at begynde at udvikle sig og vokse hurtigt. Spædbarnet er kendetegnet ved dets særlige behov som amning, hyppige søvnperioder, behov for støtte til hovedet og begrænset mobilitet. I løbet af denne tid begynder babyen at lære at bevæge sine lemmer, kommunikere ved hjælp af lyde og begynder gradvist at udforske sin omgivelse. At være forældre til et spædbarn indebærer at opfylde dets grundlæggende behov for mad, søvn, renlighed og beskyttelse samt at give masser af kærlighed og omsorg.

Søgeord: Hvornår er man stenbuk?

Beskrivelse: Man anses for at være stenbuk, når man er født mellem den 22. december og den 19. januar ifølge den vestlige astrologi. Stenbukken er det tiende stjernetegn i zodiakken og siges at have visse karaktertræk og personlighedstræk, der er forbundet med dette tegn. Disse inkluderer typisk ambitioner, fokus på mål og resultater, udholdenhed, ansvarlighed og stædighed. Ifølge astrologi mener man, at stjernetegnet kan påvirke en persons temperament, forhold til andre og hvordan de håndterer forskellige livssituationer. Det er dog vigtigt at bemærke, at astrologi ikke har videnskabelig bevis og skal tages med et gran salt.

Søgeord: Hvornår er man SU-berettiget?

Beskrivelse: Man er generelt SU-berettiget som studerende, når man er tilmeldt en offentligt anerkendt uddannelse på fuld tid eller deltid. SU står for Statens Uddannelsesstøtte og er et økonomisk tilskud, der gives til studerende i Danmark for at hjælpe med at dække leveomkostninger som bolig, mad og bøger. Der er visse kriterier og betingelser, der skal opfyldes for at være berettiget til SU, herunder at være under en vis alder, have dansk statsborgerskab eller en anden gyldig tilknytning til Danmark og opfylde uddannelseskravene. Det er vigtigt at undersøge og ansøge om SU i henhold til de fastsatte regler og frister for at sikre korrekt berettigelse og få økonomisk støtte som studerende.

Søgeord: Hvornår er man syg?

Beskrivelse: Man kan betragtes som syg, når man oplever en forstyrrelse af den fysiske eller psykiske sundhedstilstand, der påvirker ens velvære og daglig funktion. Det kan inkludere symptomer som smerte, ubehag, træthed, feber, hoste, svimmelhed, angst og mange andre. Sygdom kan være akut eller kronisk, og årsagerne til sygdomme kan variere fra infektioner, genetiske lidelser, traumer, immunsystemforstyrrelser eller livsstilsrelaterede faktorer. Når man er syg, kan det være vigtigt at søge lægehjælp, følge behandlingsråd og tage sig tid til at komme sig fuldt ud, indtil den normale sundhedstilstand er genoprettet.

Søgeord: Hvornår er man symptomfri?

Beskrivelse: Man betragtes som symptomfri, når man ikke længere oplever de typiske tegn og symptomer på en sygdom eller lidelse. Symptomer kan variere afhængigt af den specifikke sygdom eller tilstand og kan omfatte fysiske symptomer som smerte, feber, hoste, kvalme eller psykiske symptomer som angst, tristhed og søvnforstyrrelser. At være symptomfri betyder normalt, at kroppen har gennemgået en helings- eller bedringsproces, hvor eventuelle underliggende årsager til sygdommen er blevet behandlet, og de negative symptomer er blevet lindret eller helt forsvundet. Det er vigtigt at følge lægelige råd og retningslinjer for behandling og overvågning af symptomer for at sikre, at man er symptomfri og i god sundhedstilstand.

Hvornår er man symptomfri efter corona:

Når man har været smittet med corona-virus, er det vigtigt at vide, hvornår man kan betragtes som symptomfri. Symptomerne på corona kan variere fra person til person, men typiske symptomer inkluderer feber, hoste, åndenød og træthed. Ifølge sundhedsmyndighederne betragtes man som symptomfri, når man ikke længere har feber og ikke oplever øvrige symptomer. Det anbefales at vente mindst 48 timer efter den sidste symptomfrie dag, før man igen begynder at være i kontakt med andre mennesker.

Hvornår er man teenager:

Teenageårene er en periode i livet, hvor børn går fra at være børn til at blive unge voksne. Det er normalt at definere teenageårene som perioden mellem 13 og 19 år. Det er i disse år, at unge mennesker gennemgår fysiske, følelsesmæssige og mentale ændringer, der er karakteristiske for adolescensen. De begynder typisk at udvikle deres egen identitet, eksperimentere med forskellige interesser og relationer samt navigere i overgangen til voksenalderen.

Hvornår er man terminal:

At være terminal betyder, at man har en sygdom eller tilstand, der ikke længere kan helbredes eller forbedres. Ofte bruges betegnelsen terminal i forbindelse med en alvorlig sygdom, hvor det forventes, at personen dør inden for en relativ kort periode. Det kan være f.eks. i tilfælde af fremskreden kræft eller en anden livstruende sygdom. Når man er blevet erklæret som terminal, kan der lægges fokus på lindrende behandling og pleje for at sikre en så god livskvalitet som muligt.

Hvornår er man terminal patient:

En terminal patient er en person, hvis sygdom er fremskreden til et punkt, hvor behandlingen ikke længere kan helbrede eller forbedre tilstanden. Når man er kategoriseret som en terminal patient, betyder det, at forventningen er, at personen vil dø inden for en kort periode. I sådanne tilfælde vil der typisk være stor fokus på lindrende pleje og behandling for at sikre, at patienten har så lidt smerte og ubehag som muligt og at livskvaliteten opretholdes på trods af den terminale sygdom.

Hvornår er man tvilling:

At være tvilling betyder at være en del af et sæt af to individer, der er født på samme tid og har samme biologiske forældre. Tvillinger kan enten være enæggede eller toæggede. Enæggede tvillinger opstår, når et befrugtet æg deler sig tidligt i graviditeten og derved danner to fostre, der er genetisk identiske. Toæggede tvillinger opstår, når to separate æg befrugtes af separate sædceller og dermed ikke er genetisk identiske. Tvillinger kan fødes samtidigt eller med få minutters eller timers mellemrum.

Hvornår er man tyk:

At være tyk er en subjektiv beskrivelse af vægt og kropsstørrelse. Det er vigtigt at huske, at sundhed og vægt er individuelt og kan variere fra person til person. Der er ingen faste kriterier for, hvornår man kan betragtes som tyk. Vægt og kropsstørrelse kan påvirkes af forskellige faktorer som fysisk aktivitet, kost, kropsstruktur og genetik. Det er vigtigere at fokusere på at have en sund livsstil og føle sig godt tilpas i sin egen krop frem for at blive defineret som tyk eller tynd.

Hvornår er man uafvendeligt døende:

At være uafvendeligt døende er en betegnelse for en person, der har en sygdom eller tilstand, hvor døden forventes at indtræffe inden for en kort periode, og hvor der ikke er mulighed for helbredelse eller forbedring. Uafvendelig døden kan være et resultat af f.eks. fremskreden kræft, terminal nyresygdom eller lignende. I sådanne tilfælde er fokus ofte på at tilbyde komfort og støtte til den døende person samt at sikre bedst mulig livskvalitet i den sidste fase af livet.

Hvornår er man ude af isolation:

At være i isolation betyder at være adskilt fra andre mennesker for at forhindre spredning af sygdom eller infektion. Når man er blevet isoleret på grund af f.eks. en smitsom sygdom eller covid-19, er det vigtigt at vide, hvornår man kan betragtes som ude af isolation. Forskellige sygdomme og retningslinjer kan have forskellige krav, men generelt betyder det, at man ikke længere er smitsom for andre mennesker. Dette kan kræve, at man har været symptomfri i en vis periode, har modtaget negativ test eller har fulgt andre retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Hvornår er man undervægtig:

At være undervægtig betyder at have en vægt, der er under den anbefalede eller den normale vægt i forhold til ens højde og alder. Vægt og kropsstørrelse er individuelle, og derfor er det vigtigt at fokusere på den generelle sundhedstilstand frem for at blive defineret som undervægtig eller overvægtig. Undervægt kan skyldes forskellige faktorer som dårlig ernæring, stress, sygdom eller genetik. Hvis man er bekymret for sin vægt, er det altid en god idé at tale med en sundhedsperson eller en ernæringsekspert for at få vejledning og rådgivning.
Når er man ung?
At være ung er ofte relateret til alder og fase i livet. Generelt betragtes man som ung i teenageårene og i starten af 20erne. Dog kan dette variere lidt afhængigt af kultur, samfund og individuelle opfattelser. Nogle mennesker mener, at man forbliver ung, indtil man når en bestemt alder, mens andre mener, at man aldrig helt mister sin ungdommelige ånd. Så hvornår man præcis er ung, kan være subjektivt.

Hvornår er man ung mor?
Begrebet ung mor anvendes normalt til at beskrive en kvinde, der bliver mor i en relativt tidlig alder. Der er ingen fast definition af, hvornår man er en ung mor, men det antages ofte at være under 25 år. At blive mor i en ung alder kan have forskellige udfordringer og konsekvenser både personligt og samfundsmæssigt.

Hvornår er man utro?
At være utro refererer til handlingen at have seksuel eller romantisk kontakt med en person uden for ens eksisterende parforhold. Der er ingen klar grænse for, hvornår man præcist er utro, da dette kan variere i forskellige kulturelle og individuelle kontekster. Nogle mennesker mener, at selv følelsesmæssige forbindelser uden fysisk kontakt kan være utroskab, mens andre kun anser fysisk kontakt for at være utroskab.

Hvornår er man vandmand?
Søgefrasen hvornår er man vandmand kan referere til astrologi og stjernetegnet Vandmanden. I astrologien er Vandmanden et af de 12 stjernetegn, der strækker sig fra den 20. januar til den 18. februar. Så hvis man er født i denne periode, betragtes man som at være en vandmand. Vandmanden siges at have karaktertræk som originalitet, uafhængighed og humanitær tankegang.

Hvornår er man velhavende?
At være velhavende betyder at have tilstrækkelig rigdom og økonomisk komfort til at opfylde ens behov og ønsker uden større økonomiske bekymringer. Grænsen for at være velhavende varierer afhængigt af den enkeltes perspektiv, kultur og samfund. Nogle mener, at man er velhavende, når man har en bestemt mængde penge eller ejendom, mens andre ser på ens forhold til penge og evnen til at opretholde en høj levestandard.

Hvornår er man voksen?
At være voksen indikerer normalt overgangen fra barndom til voksenalder, hvor en person antages at have modnet fysisk, følelsesmæssigt og mentalt. Grænsen for at blive betragtet som voksen varierer mellem kulturer og er i stigende grad blevet mere flydende. Traditionelt set blev man betragtet som voksen, når man nåede en bestemt alder, typisk i slutningen af teenageårene eller starten af 20erne. Men i dag kan voksenlivet begynde senere, når man opnår personlig og økonomisk uafhængighed eller tager vigtige ansvar.

Hvornår er man voksenlærling?
Begrebet voksenlærling refererer til en person, der er over den traditionelle alder for lærlingeuddannelse, men alligevel ønsker at få erhvervserfaring gennem et lærlingeprogram eller magisteruddannelse. Der er ingen fast definition af, hvornår man er en voksenlærling, men det involverer typisk personer, der har forladt skolegangen eller har været væk fra uddannelsessystemet i nogen tid, før de begynder lærlingeuddannelsen.

Hvornår er man vædder?
Søgefrasen hvornår er man vædder kan referere til astrologi og stjernetegnet Vædderen. Vædderen er det første tegn i zodiaken og strækker sig fra den 21. marts til den 19. april. Hvis man er født i denne periode, er man betragtet som at have Vædder-stjernetegnet. Vædderen siges at have karaktertræk som selvsikkerhed, energi og lyst til eventyr.

Hvornår er man ædru?
At være ædru betyder normalt at være fri for alkohol eller rusmidler og være i sin normale tilstand uden påvirkning. Der er ingen fast definition af, hvornår man er ædru, men det antages normalt at være, når virkningen af alkohol eller rusmidler er forsvundet fra kroppen. Dette kan tage forskellig tid afhængigt af mængden og typen af forbrugte stoffer samt individets metaboliske rate.

Detaljerede beskrivelser af søgeord:

Hvornår er man ældre: Man betragtes generelt som ældre, når man når en vis alder, der kan variere afhængigt af kultur og samfund. Nogle lande fastsætter en juridisk definition, hvor ældrebegrebet er knyttet til pension, aldersforsikring eller anden lovgivning. I mange samfund betragter man dog ofte personer som ældre, når de når en alder, hvor de typisk træder ind i aldersrelaterede udfordringer eller begynder at gå på pension. Det kan også være individuelt og afhænge af ens fysiske og mentale helbred.

Hvornår er man økonomisk uafhængig: Økonomisk uafhængighed opstår typisk, når man har en stabil indkomst og er i stand til at opfylde ens økonomiske behov uden hjælp eller støtte fra andre. Dette kan variere fra person til person afhængigt af leveomkostningerne, udgifter og livsstil. Nogle mennesker opnår økonomisk uafhængighed tidligt i deres karriere, mens det for andre kan tage længere tid at opnå den nødvendige økonomiske stabilitet.

Hvornår er Matador fra: TV-serien Matador blev produceret og sendt i Danmark fra 1978 til 1982. Serien foregår i den fiktive by Korsbæk og følger forskellige familier og karakterer i perioden mellem 1929 og 1947. Matador er blevet en ikonisk tv-serie i Danmark og elsket af mange generationer.

Hvornår er maven tom efter et måltid: Når man spiser, tager det normalt omkring 2-4 timer for maden at passere gennem maven og ind i tarmene. Den nøjagtige tid kan variere afhængigt af faktorer som måltidets størrelse, sammensætning og individets fordøjelsessystem. Efter omkring 4-6 timer begynder maven normalt at blive tom, da den mad, der blev spist tidligere, gradvist bevæger sig videre i fordøjelsesprocessen.

Hvornår er MC veteran: Betegnelsen MC veteran kan variere afhængigt af konteksten. I nogle sammenhænge kan det referere til en person, der har været aktiv i motorcykelverdenen i mange år, og som har en bred erfaring og viden om motorcykler. I andre kontekster kan det henvise til en person, der har deltaget i militære konflikter eller tjenestegjort som soldat på motorcykel. Det er vigtigt at præcisere konteksten og specifikke kriterier for at definere en MC veteran.

Hvornår er metroen færdig: Metroprojekter varierer i omfang og kompleksitet, og tidsplanen for, hvornår en metro er færdig, kan derfor være forskellig fra by til by. Det afhænger af en række faktorer, herunder størrelsen på projektet, tilgængelige ressourcer og eventuelle forsinkelser på grund af tekniske udfordringer eller andre årsager. Det er bedst at følge med i lokale nyheder og officielle kommunikationer for at få opdateringer om, hvornår metroen forventes at være færdigbygget.

Hvornår er MGP 2022: MGP står for Melodi Grand Prix og er en populær dansk sangkonkurrence for børn. Tidspunktet for MGP i 2022 vil afhænge af arrangørernes og tv-stationens beslutning samt den aktuelle situation og eventuelle restriktioner relateret til Covid-19-pandemien. Det er bedst at følge med i officielle meddelelser og MGPs hjemmeside for at få opdaterede oplysninger om tidspunktet for MGP 2022.

Hvornår er MGP 2023: Som med MGP 2022 vil tidspunktet for MGP i 2023 afhænge af arrangørernes og tv-stationens beslutning samt eventuelle eksterne faktorer eller begivenheder. Det anbefales at holde sig opdateret gennem officielle kanaler og MGPs hjemmeside for at få den seneste information om tidspunktet for MGP 2023.

Hvornår er middag: Tidspunktet for middag kan variere mellem forskellige kulturer og enkeltpersoner. Traditionelt blev middag betragtet som det største måltid på dagen og blev typisk spist omkring kl. 12-14. I dag kan tidspunktet for middag variere afhængigt af individuelle vaner, arbejdstider og kultur. Middag kan enten betegne det måltid, der indtages omkring midten af dagen eller aftenmåltidet.

Hvornår er middagstid: Middagstid er normalt omkring kl. 12-14 og refererer til det tidspunkt på dagen, hvor mange mennesker spiser deres største måltid. Tidspunktet for middagstid kan variere afhængigt af individuelle vaner, arbejdstider og kultur. Nogle foretrækker at spise middag tidligt på dagen, mens andre spiser det senere. Middagstid kan også variere mellem hverdage og weekender, hvor folk måske har forskellige rutiner og måltidsvaner.


Middelalderen er en periode i Europas historie, der strækker sig fra det 5. til det 15. århundrede. Den præcise startdato for middelalderen er genstand for debat, men mange historikere mener, at den begyndte omkring år 476 e.Kr., da det vestromerske rige faldt. Middelalderen er kendt for sin feudale samfundsorden, krigsførelse og religiøsitet. Den markerer også overgangen fra antikken til renæssancen.


Spørgsmålet om hvornår din bil skal synes, afhænger af det land, du befinder dig i. I Danmark skal personbiler, motorcykler og varebiler (under 3.500 kg) synes første gang, når de er 4 år gamle, og derefter hvert andet år. Efter 8 år skal de synes årligt. Det er vigtigt at følge synsfristen, da kørsel uden gyldig syn kan medføre bødestraf og endda fratagelse af kørekortet.


Minipiller er en hormonel præventionsmetode, der indeholder kun gestagen. Gestagen påvirker slimet i livmoderhalsen og livmoderslimhinden og forhindrer dermed sædcellernes adgang og implantation af et befrugtet æg. Når man stopper med at tage minipiller, er hormonet normalt ude af kroppen efter ca. 24 timer. Dette betyder, at der ikke længere er nogen beskyttelse mod graviditet, og man skal være forsigtig med at bruge andre former for prævention.


Minkkommissionen blev nedsat i Danmark i november 2020 efter beslutningen om at aflive alle mink i landet på grund af COVID-19. Minkkommissionens opgave er at undersøge, hvordan beslutningen kunne have været truffet på et mere solidt juridisk og videnskabeligt grundlag. Kommissionen forventes at være færdig med undersøgelsen og afgive sin rapport i løbet af 2021.


Forhøjede monocytter i blodet kan være et tegn på en underliggende tilstand eller infektion, men det er vigtigt at bemærke, at monocytter alene ikke er diagnostiske. Yderligere undersøgelser og symptomer skal tages i betragtning for en korrekt diagnose. Hvis en blodprøve viser forhøjede monocytter, bør du kontakte en læge for yderligere evaluering og behandling.


Udskillelsen af morfin fra kroppen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder dosering, administrationsform og individets metabolisme. Generelt har morfin en halveringstid på ca. 2 til 4 timer. Dette betyder, at det tager cirka 12 til 24 timer for halvdelen af den indgivne dosis at blive elimineret fra kroppen. Det kan dog tage længere tid, hvis der er anvendt en stor dosis eller ved gentagen brug af stoffet. Det er vigtigt at konsultere en læge eller apotekspersonale for at få mere præcis information baseret på den specifikke situation.


Mors dag falder hvert år på den anden søndag i maj i Danmark. Dette er en traditionel fejring, hvor man ærer og viser sin taknemmelighed overfor sin mor og alt det, hun gør. Mors dag er en lejlighed til at forkæle sin mor med gaver, blomster og kærlige gestus.


I 2022 falder mors dag på søndag den 8. maj. Denne dag er dedikeret til mødre i Danmark og er en mulighed for at vise sin kærlighed og taknemmelighed overfor sin mor.


Mortens aften fejres den 10. november hvert år i Danmark og er en traditionel festligholdelse af Mortensdag. Aftenen bliver fejret med et festmåltid, hvor andesteg og flæskesteg er nogle af de traditionelle retter, der serveres. Mange ser det som starten på vinterhalvåret og fejrer det med familie og venner.


Muldvarpe er mest aktive om foråret og sensommeren, hvor de søger føde og bygger eller reparerer deres underjordiske gange og tunneler. Muldvarpe er mest aktive om morgenen og aftenen og er kendt for deres graving og evne til at skabe muldvarpeskud på græsplæner og andre områder.

Andre populære artikler: Ekspansionen skal ske gennem internettetI mange tilfælde den mest prisbevidste leveringstypeDen billigste form for fragt vil dog til enhver tid være selv at hente pakkenNethandel vokser og vokserIndtil flere online virksomheder yder fragt uden gebyrDe fleste shopper på online selskaberDen prisbilligste leveringsmulighed er uden tvivl at hente ordren selvNetshopping udfordrer detailhandlenOftest den billigste metode til leveringKan væksten inden for digital handel fortsætte?Enkelte e-butikker lover levering uden beregningDen prisbilligste fragtløsning er unægtelig selv at hente ordrenEn masse webshops lover 1 hverdags leveringOnline virksomheder tildeler mange forskellige fragtformerOnline indkøb udfordrer de fysiske butikkerAdskillige e-forhandlere stiller garanti om levering på næste hverdagEn masse forhandlere på nettet stiller garanti om levering på næstkommende hverdagOnline shopping vækster kraftigtHvad skal der ske med online indkøb?Online forhandlere udlover alverdens leveringsmidler